Noviton Prefab is voor de Nederlandse bouwmarkt een betrouwbare leverancier in prefab bouwelementen. Wij denken in oplossingen met als doel een zo goed mogelijk resultaat voor zowel ons als onze opdrachtgever! Deze oplossingen worden per opdrachtgever, opdracht en situatie afgewogen en toegepast. Wij reiken steeds de meest efficiënte en duurzaamste oplossing aan.


MILIEU

Noviton Prefab ziet het milieubeleid - evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het milieubeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestaties. Hierbij zullen wij ons inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

WET- EN REGELGEVING

Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Noviton Prefab doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen die óók een positief effect hebben op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie prioriteit krijgen.

REDUCEREN VAN DE MILIEUBELASTING

Alle bedrijfsactiviteiten van hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden, door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Noviton Prefab tracht:

• Verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen.
• Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
• Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen.
• Bewust beheer en inperking van afvalstromen.

KWALITEIT

Onze aanpak, aandacht en ervaring bieden u kwaliteit in alle opzichten. Om het best mogelijke resultaat te waarborgen dragen we onze klanten desgewenst alternatieven aan als het gaat om ontwerp en/of uitvoermethodes. Met onze productkwaliteit, vakkennis en ervaring bieden wij u advies, duidelijkheid en deskundige ondersteuning bij uw opdracht. Kortom, u weet waar u aan toe bent. Samen streven naar de meest efficiënte oplossing en werken aan een solide eindresultaat!

TRENDS

Of het nou gaat om de productie van dakelementen gevelelementen of het leveren van aanvullende services aan bouwbedrijven; Noviton Prefab houdt de trends in de branche nauwlettend in de gaten en zijn daardoor altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen daar vervolgens snel op inspringen.

PERSONEEL

Het personeelsbeleid is gericht op het ontplooien van medewerkers. Er wordt een open cultuur nagestreefd, waarin ieder zijn eigen inbreng heeft. De gezamenlijke doelen zijn harmonie en continuïteit.